, , and

Case

Vimmerby kommun ägde företaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (KALN)  som gick med löpande underskott men ändå sågs som en väsentlig verksamhet att driva vidare. Kommunen förhandlade med Astrid Lindgrens Värld AB om en överlåtelse. För att säke...

CV

2000-2008       Analytiker och projektledare vid PwC Valuation & Analysis (Stockholm) 2008-2012       Projektledare PwC, Local Advisory (Linköping) 2012-2013       Gruppchef PwC Local Advisory Mellansverige(Linköping) 2014-2015       Avde...

Finansiella analyser

Finansiell analys är en väsentlig del av arbetet med företagsvärderingar, men som även är användbart i andra sammanhang. Inte minst i mindre företag saknas ofta kompetenser att göra vederhäftig lönsamhetsanalyser eller analyser av kapitalbindning och kapita...

Föreläsningar

Att föreläsa är mitt yrke och har varit en del av mitt värv under hela min karriär. Jag kan skräddarsy en föreläsning inom mitt kompetensområde utifrån era önskemål. I dagsläget har jag färdiga föreläsningar inom följande områden: Företagsvärderin...

Företagsöverlåtelser

Jag har varit projektledare för tiotalet försäljningsuppdrag och medverkat vid väsentligt fler. Inget försäljningsuppdrag är det andra likt men alla omfattar samma moment. Dessa moment återkommer även i förvärvsprocessen som är snarlik. Jag åtar mig i ...

Företagsvärdering

En företagsvärdering kan behövas för en mängd olika situationer. Den gemensamma nämnaren för mina uppdrag är att det finns ett behov att bedöma marknadsvärdet men det finns inget observerbart värde. I dessa situationer kan jag med min erfarenhet hjälpa til...

Kontakt

Rickard Wilhelmsson Corporate Finance AB Ängsullsvägen 11 589 61 STUREFORS 070-929 53 82 rickard.wilhelmsson@rwcf.se Org. nr: 556980-9022  

Om företaget

Företaget grundades 2015 och är ett konsultbolag som drivs av mig, Rickard Wilhelmsson. Företaget har inga anställda utöver mig själv och jag driver verksamheten vid sidan av min anställning som universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet. Vilka är vi? ...

sitemap

, , and shortcodes

Tjänster

Finansiella analyser Föreläsningar Företagsvärdering Företagsöverlåtelser Utbildning

Utbildning

Jag arbetar dagligen med att utbilda studenter på Linköpings Universitet inom Företagsvärdering, Finansiella analys och företagsöverlåtelser. Därutöver har jag regelbundna utbildningar inom samma område riktade mot näringslivet. Jag kan även anpas...
shortcodes