Att föreläsa är mitt yrke och har varit en del av mitt värv under hela min karriär. Jag kan skräddarsy en föreläsning inom mitt kompetensområde utifrån era önskemål. I dagsläget har jag färdiga föreläsningar inom följande områden:

  • Företagsvärdering allmänt
  • Avkastningsvärdering specifikt
  • Relativvärdering specifikt
  • Värdering i juridiska avtal
  • Finansiella analyser
  • Företagsöverlåtelser