Jag har varit projektledare för tiotalet försäljningsuppdrag och medverkat vid väsentligt fler. Inget försäljningsuppdrag är det andra likt men alla omfattar samma moment. Dessa moment återkommer även i förvärvsprocessen som är snarlik. Jag åtar mig i dagsläget inte hela försäljningsuppdrag men kan medverka som konsult i olika steg i processen.