Finansiell analys är en väsentlig del av arbetet med företagsvärderingar, men som även är användbart i andra sammanhang. Inte minst i mindre företag saknas ofta kompetenser att göra vederhäftig lönsamhetsanalyser eller analyser av kapitalbindning och kapitalstruktur. Utgångspunkten för mig är alltid kassaflödet som har den fördelen att det fångar både lönsamhet och kapitalbindning.