En företagsvärdering kan behövas för en mängd olika situationer. Den gemensamma nämnaren för mina uppdrag är att det finns ett behov att bedöma marknadsvärdet men det finns inget observerbart värde. I dessa situationer kan jag med min erfarenhet hjälpa till att bedöma värdet. Arbetet sker i nära dialog med uppdragsgivaren där ambitionen är att ta fram en värdering som ska tåla granskning från tredje part.

En utgångspunkt för hög kvalitet i en företagsvärdering är användandet av en teoretiskt korrekt metod som även är allmänt vedertagen i praktiken. Därutöver krävs en grundlig analys av verksamheten, som mynnar ut i en prognos över framtida kassaflöden som är gediget uppbyggd baserat på rimliga antaganden.

Företagsvärdering kan vara ett komplicerat område för en ovan läsare varför det är viktigt att arbetet dokumenteras på ett enkelt och lättförståeligt sätt, så att tredje part kan förstå hur värderaren kommit fram till min slutsats.