Jag arbetar dagligen med att utbilda studenter på Linköpings Universitet inom Företagsvärdering, Finansiella analys och företagsöverlåtelser. Därutöver har jag regelbundna utbildningar inom samma område riktade mot näringslivet.

Jag kan även anpassa mitt utbud mot kundernas behov och erbjuda riktade utbildningsinsatser till företag. Inom mitt specialistområde företagsvärdering kan jag även erbjuda mer djupgående utbildning med det senaste från såväl praktik som forskning.