01

Företaget grundades 2015 och är ett konsultbolag som drivs av mig, Rickard Wilhelmsson. Företaget har inga anställda utöver mig själv och jag driver verksamheten vid sidan av min anställning som universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet.

Vilka är vi?

RWCF är ett konsultbolag som drivs av mig, Rickard Wilhelmsson, vid sidan av mitt arbete som universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet. Under snart 20 år har jag arbetat med företagsvärderingar, finansiella analyser och företagsöverlåtelser. De första 15 åren arbetade jag med dessa frågor som konsult inom Corporate Finance på PwC. Ungefär hälften av tiden på PwC verkade jag i Stockholm där jag framför allt fick erfarenhet från att jobba med företagsvärderingar kopplat till stora bolag och Private Equity. Resterande del av tiden på PwC var jag verksam i Linköping där jag fick utökad erfarenhet av att arbeta med företagsvärderingar och företagsöverlåtelser framför allt riktat mot mindre och medelstora bolag. Sedan 2015 är jag alltså verksam som universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet och tar konsultuppdrag inom mitt kompetensområde.

Vad gör vi?

Min relativt långa erfarenhet av arbete med företagsvärderingar utgör grunden för min kompetens och de konsultuppdrag jag åtar mig. Det vanligast uppdraget är därför att utföra en oberoende bedömning av värdet av en verksamhet i olika situationer. I regel rör det sig om situationer när det inte finns någon prissättning av tillgången (aktien) ifråga men situationen kräver ett marknadspris. Exempel på sådana situationer kan vara generationsskiften, bodelningar eller situationer då det av skatteskäl krävs att prissättningen sker till marknadspris.

De kompetenser som krävs för att utföra en företagsvärdering efterfrågas även inom närliggande områden som företagsöverlåtelser och olika typer av finansiella analyser, vilket gör det naturligt för mig att även åta mig uppdrag inom dessa områden.

Mitt nuvarande yrke innebär att jag dagligen arbetar med att försöka förmedla mina kunskaper och erfarenheter till studenter. Detta är något som jag brinner för och håller därför regelbundet utbildningar och föreläsningar riktade mot näringslivet.