Vimmerby kommun säljer Astrid Lindgrens Näs

posted in: Okategoriserade | 0

Vimmerby kommun har tecknat en avsiktsförklaring att sälja Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (KALN) till Astrid Lindgrens Värld. För att säkerställa en rimlig prissättning anlitade kommunen mig för att värdera aktierna i KALN. I det här fallet var slutsatsen att aktierna saknade värde, vilket var logiskt eftersom verksamheten löpande gått med underskott och att ägarna fått skjuta till pengar varje år och
bolaget hade stora
skulder. Värdet på verksamheten bedömdes vara ungefär noll och med skulder på ca 15 Mkr innebar det att aktievärdet blev noll. I princip kan aktierna inte ha ett negativt värde eftersom en ägare helt enkelt kan sätta ett bolag i konkurs utan någon annan ekonomisk påverkan än att värdet på aktierna blir noll. I varje fall ur ett teoretiskt perspektiv. I den aktuella situationen var det annorlunda med en ägare som såg andra värden än ekonomiska i detta och istället valde att överlåta aktierna till en köpare (ALV) som åtog sig att amortera skulderna.

Läs mer om affären här:

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/forsaljningen-av-astrid-lindgrens-nas-allt-narmare/