PwC:s riskpremiestudie är här

posted in: Okategoriserade | 0

PwC genomför sedan 1998 en enkätstudie för att ta reda på vilken riskpremie aktörer på den svenska finansmarknaden använder. Nu har studien för 2016 kommit och den visar på att riskpremien sjunkit något jämfört med föregående år. Hela studien går att hitta här:

 

http://www.pwc.se/sv/publikationer/corporate-finance/riskpremiestudien-2016.html